erecept - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

eRECEPT
elektronická preskripceK datu 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky.


Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, lékařky na mateřské dovolené…).


Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost. Povinnost se týká i přímo řízených zdravotnických zařízení resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti.

Povinnost elektronické preskripce (eReceptu) je dlouhodobě známa. Původně byla zamýšlena jako povinná k datu 1. ledna 2015. Změnou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech byl termín povinné elektronické preskripce posunut k datu 1. ledna 2018.

V souladu s § 81 tohoto zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zřizuje a provozuje datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaných léčivých přípravků - Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER). Dále SÚKL provozuje dle § 81a Registr léčivých přípravků s omezením (RLPO). Aby byla dodržena tato legislativní ustanovení, SÚKL v současné době vyvíjí nový informační systém eRecept. Tento nový systém, který nahradí současně používaný náhradní systém pro elektronickou preskripci, musí splňovat bezpečnostní i technologická kritéria (např. soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, soulad s požadavky na informační systémy veřejné správy), která budou odpovídat vysoké zátěži, dostupnosti a požadavkům na bezpečnost od 1. ledna 2018, od kdy je aktuálně stanovena povinnost používat elektronické recepty pro všechny lékaře i lékárníky.

Spolu s informačním systémem eRecept SÚKL inovuje jeho podpůrné systémy. Cílem těchto modernizací je maximální podpora stávajícím i budoucím uživatelům eReceptu.
ilustrační foto: Pixabay


eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný lék pacientovi. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚER.

LEGISLATIVA

Elektronická preskripce, resp. Centrální úložiště elektronických receptů upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Další související právní předpisy:

- Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.ilustrační foto: PixabayCall centrum eReceptu:

Tel.: 800 900 555
E-mail: erecept@sukl.cz
Provozní doba Call Centra je pondělí až pátek od 7:00 do 17:00.

Telefonní služba pro farmaceuty dle Vyhlášky č.415/2017 Sb.
Tel.: 272 185 666
Provozní doba tel. služby je pondělí až pátek od 8:00 do 17:00


Webová aplikace pro pacienty

Slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány.

V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept.

Důležitou funkcí je nastavení účtu pro mobilní aplikaci.

Pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu. K zajištění souhlasu s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu je nutné osobně navštívit Kontaktní místa veřejné správy.

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu systému eRecept: ZDE

Vstup do aplikace eRECEPT: ZDE

Webová aplikace pro pacienta - videonávod je: ZDE


Mobilní aplikace pro pacienta

Mobilní aplikace pro pacienta je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost.

Pro její používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní potřebná nastavení pro mobilní aplikaci.

Videonávod pro práci s aplikací je: ZDE

zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictvívloženo: 30.10.2019,  poslední aktualizace stránky: 30.10.2019Návrat na obsah