karencni_doba - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah
KARENČNÍ  DOBAO zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019.ilustrační foto, zdroj: pixabay.com


Návrh na zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1. července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku.

Obdobně dojde k zabezpečení i všech ostatních skupin pojištěných osob, jichž se karenční doba týká.

Uvedená úprava legislativy přináší zaměstnavatelům kompenzaci zvýšených nákladů na náhrady mezd snížením odvodové povinnosti do systému nemocenského pojištění o dvě desetiny procenta, což činí více než 3 miliardy korun ročně.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)Prezident Miloš Zeman 30. 01. 2019 podepsal novelu zákoníku práce rušící karenční dobu.

Zaměstnavateli je přiznána kompenzace, v rámci zrušené karenční doby, formou snížené sazby pojistného na sociálním zabezpečení, a to z 25 % na 24,8 % z vyměřovacího základu.

Podle přechodného ustanovení novely ZP se náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností předmětné novely a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů (tj. právní stav účinný do 30.6.2019).
vloženo: 22.01.2019, aktualizováno: 01.07.2019Návrat na obsah