koronavirus_ wu-chan_china_cina_nemocnice - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah-K  O  R  O  N  A  V  I  R  U  S-INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

JAK SPRÁVNĚ A BEZPEČNĚ POUŽÍVAT ROUŠKY PROTI KORONAVIRU?VYHLÁŠENÍ ZDRAVOTNÍ NOUZE! OČ SE JEDNÁ A CO BUDE NYNÍ NÁSLEDOVAT?

WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze, ČR rozšiřuje opatření na všechna česká letiště a zavádí infolinku

Česká republika již v souvislosti s šířící se nákazou koronaviru z Číny přijala celou řadu racionálních opatření, která odpovídají vysokému stupni závažnosti, který dnes vyhlásila Světová zdravotnická organizace. V příštích dnech budou tato opatření rozšířena na všechna letiště a bude spuštěna infolinka.

Onemocnění koronavirem se potvrdilo již ve všech provinciích Číny, z evropských států pak v Německu, Francii a Finsku. Česká republika zatím otestovala 33 vzorků a všechny byly negativní. „Situaci kolem koronaviru, která se vyvíjí každým dnem, neustále mapujeme a pečlivě vyhodnocujeme rizika pro české občany. Chci proto všechny ujistit, že činíme konkrétní kroky pro to, aby byli naši občané co nejvíce ochráněni, děláme pro to skutečně maximum,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vzhledem k tomu, že dnes ve večerních hodinách Světová zdravotnická organizace vyhlásila celosvětový stav nouze, lze očekávat, že zejména ze strany čínské vlády za podpory zahraničních expertů bude posílena opatření přímo v místě epicentra nákazy, aby se podařilo zastavit její šíření.

„Protože k situaci přistupujeme od začátku velice zodpovědně, opatření, která jsme již před týdnem přijali, odpovídají i současné situaci a nové pozici WHO. Snažíme se je však nadále zpřesňovat a aplikovat dle potřeby a vývoje situace. Informační kampaň a cílený screening, který funguje na Letišti Václava Havla, včetně informování cestujících ze strany posádky letadla, tak od zítra rozšíříme na všechna letiště v ČR. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem také spouštíme speciální infolinku, na kterou se můžou občané obracet v případě, že si nebudou vědět rady,“ představil další kroky ministr Vojtěch. Infolinka Státního zdravotního ústavu pro veřejnost v souvislosti s koronavirem má číslo 724 810 106 a bude fungovat každý den v čase od 9 do 21 hodin.

„Za současné situace, kdy se nákaza rozšířila do všech provincií Číny, potvrzené případy hlásí už tři evropské státy, aerolinky samy ruší své lety a WHO vyhlásila stav nouze, považuji dočasný zákaz přímých letů z Číny do ČR jako legitimní. V pondělí o tom bude rozhodovat vláda. Stále však platí, že to je pouze dílčí řešení a je nezbytné, aby EU zaujala společný postoj a pro tuto chvíli omezila přístup čínských občanů do Schengenského prostoru,“ dodal ministr.

Doposud zavedená opatření:

• Informační kampaň na Letišti Václava Havla – informační cedule a letáky

• Posádky všech letadel přistávající v Praze informují pasažéry o tom, co dělat pokud cestují z oblasti nákazy koronavirem a objeví se u nich teplota, kašel či dušnost.

• Cílený screening: posádky všech letadel přistávající v Praze a zaměstnanci letiště upozorňují cestující s příznaky jako je kašel, teplota či dušnost, aby vyhledali lékařskou pomoc přímo na letišti.

• Cílený screening na pasových kontrolách letiště.

• Dva speciální vstupy (gate) pro lety z Číny a jejich častá dezinfekce.

• Častější dezinfekce brán a přepážek.

• Navýšení počtu stojanů s dezinfekcí na Letišti Václava Havla.

• Pohotovostní režim Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic.

• Úzká komunikace Ministerstva zdravotnictví s ECDC, WHO a EU.

• Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky protiepidemických odborů, praktického lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace.

• Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje lékaře a všechny pracovníky ve zdravotnictví.

• Informace pro občany a zdravotníky na webu Ministerstva zdravotnictví

Nová opatření

• Informační kampaň na všech letištích v ČR

• Cílený screening na všech letištích ČR

• Informace od posádek letadel a zaměstnanců letišť směrem k pasažérům na všech letištích ČR

• Infolinka SZÚ 724 810 106 (každý den 9–21 hodin)

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

INFORMACE Asociace cestovních kanceláří

Cestovní kanceláře si s dopady koronaviru na cestování poradí

Požáry v Austrálii, protesty v Chile nebo v Libanonu, uzemněné Maxy, hurikány v Karibiku, tajfun v Japonsku, vichřice na Kypru, požáry v Řecku, západonilská horečka, virus zika a nyní koronavirus – všechny tyto události mají dopady na cestování a budí obavy zákazníků.

„Cestovní kanceláře jsou na mimořádné a nepředvídatelné události (tzv. vyšší moc) zvyklé a věřím, že zvládnou i současnou nepříjemnou situaci jménem koronavirus“, říká Vladimír Dolejš, předseda představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR).

„Kdykoliv nastane v zájezdové destinaci mimořádná událost, musí cestovní kancelář především rychle posoudit, jestli služby zahrnuté v zájezdu umí zajistit. Jestliže je zajistit nemůže nebo to nepůjde bez významných změn, musí zájezd zrušit, případně zákazníkovi umožnit odstoupení od smlouvy. V takové situaci cestovní kancelář obvykle nabídne zákazníkovi alternativu ve formě jiného zájezdu. Jestliže ji zákazník nepřijme, má právo na vrácení zálohy nebo plné cenu zájezdu, podle toho, co uhradil“, uvedla odbornice na cestovní právo Klára Dvořáková z advokátní kanceláře Holubová advokáti s.r.o.

Když je cestovní kancelář na základě aktuálních informací od svých delegátů nebo obchodních partnerů přímo v místě konání zájezdu přesvědčena, že zájezd může být zrealizován, bez podstatných změn, může se konat. Pokud se zákazník s ohledem na zprávy v médiích obává vycestovat, má pochopitelně právo, se zájezdu nezúčastnit. Obava zákazníka o své zdraví nebo o svou bezpečnost není ale bez dalšího důvodem k odstoupení zákazníka od smlouvy bez úhrady smluvního stornopoplatku.

„Existuje jediná situace, kdy může zákazník odstoupit od smlouvy bez úhrady stornopoplatku, a sice, když se mimořádná událost vyskytuje v místech, kde jsou poskytovány služby zahrnuté v zájezdu nebo jejím bezprostředním okolí a tím v podstatě znemožní poskytnout zájezd bez významných změn“, uvádí Klára Dvořáková. Tak to bude u zájezdu, který směřoval do oficiálně uzavřených čínských měst.

„Právě proto se nyní reakce cestovních kanceláří ve věci koronavirové nákazy v asijských oblastech může různit“, vysvětluje Vladimír Dolejš.

Zatímco některé cestovní kanceláře své zájezdy ruší, jiné ne. Jedná se o rozlehlé území a předpokládá se, že profesionalita zodpovědných cestovních kanceláří a jejich místních partnerů s ohledem na aktuální zprávy přímo v té které destinaci je zárukou, že nákaza v místě poskytování cestovní služby není prokázána a služba se může uskutečnit.

ACK ČR v této souvislosti apeluje na všechny své členy i nečleny, aby z důvodu prevence ochrany zdraví svých zákazníků s plnou profesionalitou zvážili své postoje k současné realizaci zájezdů do všech regionů Číny a dále obezřetně postupovali v souladu s vývojem situace v cílových destinacích zájezdů.

zdroj:
ACK ČR
Holubová advokáti s.r.o.

INFORMACE MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Česko pozastavilo 30. 01. 2020 kvůli koronaviru vydávání víz čínským občanům

Česká republika s ohledem na rostoucí rizika šíření koronaviru a administrativní omezení pozastavila nabírání víz v Čínské lidové republice ve všech vízových centrech.

Ta zůstanou i po skončení novoročních svátků v Čínské lidové republice nadále uzavřena, a to minimálně do 16. února 2020. O dalším krocích bude rozhodnuto v závislosti na vývoji situace.

„Vízová centra v Číně jsou v tuto chvíli až do odvolání zavřena. K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom zabránili dalšímu šíření koronaviru,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Zastupitelské úřady ČR v Číně mohou přijímat žádosti o víza přímo, ovšem pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech.

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí


Návrat na obsah