nahradni_vyzivne - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ
od 1. 7. 2021
Od 1. 7. 2021 se náhradní výživné stává realitou

Po 15 letech boje o něj, začne konečně pomáhat samoživitelkám a samoživitelům, kterým druhý z rodičů neplatí stanovené výživné, a to i přes soudní vymáhání.

Tento problém přitom není nijak ojedinělý, týká se přinejmenším 24 tisíc dětí. Žádat o novou dávku lze od 1. 7. 2021 na Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Mám na výživné nárok?

Aby vznikl nárok na náhradní výživné je nutné splnit tyto podmínky:

1. musí být soudem stanovené výživné nebo schválená dohoda o výživném
2. dítě musí být nezaopatřené

3. dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v České republice

4. musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného

Kolik můžu dostat?

Náhradní výživné odpovídá soudem stanovené výši. Tedy nedostáváte-li od druhého rodiče celou částku, dostanete tolik, kolik soud určil.
Maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Jestli dostáváte jen část soudem stanoveného výživného, dorovná se Vám nezaplacená část, rovněž maximálně do 3 000 Kč měsíčně.

Pokud povinný rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

Jak mám postupovat?

Se vším jsou Vám připraveni pomoci zaměstnanci a zaměstnankyně ÚP ČR. Pokud si nejste jistý/á, obraťte se na příslušné pracoviště ÚP ČR v místě Vašeho bydliště.

Důležité je vyplnit formulář na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v tištěné podobě na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Kdy dostanu peníze?

Jestliže ÚP ČR schválil náhradní výživné, dostanete výplatu v následujícím měsíci. Tedy například v srpnu za červenec nebo v září za srpen.
Pokud dostáváte od druhého rodiče většinu výživného a chybí Vám do celé částky méně než 100 Kč, vyplatí vám dlužnou částku ÚP ČR jednou za 4 měsíce.

Budu muset něco dokládat i v průběhu pobíraní této dávky?

Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících.
Kdyby se něco změnilo dříve (např. byla zastavena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí, dítě přestalo být nezaopatřené), musíte tuto informaci nahlásit na ÚP ČR nejpozději do 8 dnů!

Vyplacené náhradní výživné za měsíce, ve kterých nebyly splněny podmínky nároku, bude nutné vrátit.
Jak dlouho můžu náhradní výživné pobírat?

Máte nárok na náhradní výživné až 24 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba, po kterou druhý z rodičů neplatí alimenty.

Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 20 měsíců.


zdroj: Info z TZ, tiskové oddělení MPSV, ilustrační foto - Pixabay
vloženo: 01.07.2021
poslední aktualizace: 01.07.2021
Návrat na obsah