pausalni-dan-vyplati-se - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah-P A U Š Á L N Í   D A Ň-
PAUŠÁLNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE OD 01. 01. 2021

ilustrační foto.: Pixabay
Spočítejte si, zda se vám vyplatí paušální daň

Poslanecká sněmovna dnes (21.10.2020, pozn.red.) schválila návrh paušální daně. Návrh z dílny Ministerstva financí přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a finanční úsporu.

Paušální daň poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři. Ministerstvo financí plánuje zavedení paušální daně od 1. ledna 2021.

Paušální daň je jedním z našich klíčových projektů, který chceme živnostníkům nabídnout už od příštího roku. Významně jim tím zjednodušíme jejich odvodové a daňové povinnosti a snížíme nutnost papírování. Mnohým nabídne také finanční úsporu. Na příští rok vychází paušální daň na 5 469 korun měsíčně. Jedním formulářem a jednou platbou tak vše vyřešíte. Nebudete muset podávat žádná daňová přiznání, ani žádné přehledy pojistného. O nic dalšího se už nestaráte. Paušální daň tak živnostníkům ušetří nejen peníze, ale především čas, který by jinak strávili otravným papírováním,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Výše paušální daně pro příští rok vychází 5 469 Kč měsíčně.

V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč a daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která kompenzuje navýšení minimálního sociálního pojistného o 15 %. To pro příští rok (2021, pozn.red.) odpovídá výši 2 976 Kč. Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník může ušetřit nemalé finanční prostředky i tím, že už nemusí platit účetní služby.

Následující kalkulačka ukazuje přínosy paušální daně pro živnostníky a malé podnikatele.

Vedle případné finanční úspory na odvodech a daních se jedná o benefity v podobě minimalizace kontrol ze strany správce daně a správců veřejných pojistných a také více času a klidu na podnikání. Kalkulačka zobrazuje modelový příklad vybraných slev na dani a dalších nákladů (odvody a účetní služby).


UPOZORNĚNÍ: Výpočet zohledňuje výši minimálního pojistného na sociální a zdravotní pojištění stanoveného pro rok 2020 a roční výši paušální daně, která pro rok 2021 vychází 65 628 Kč. Dále počítá s limitem ročního příjmu z podnikání pro využití tohoto režimu ve výši 1 mil. Kč. Kalkulačka neobsahuje odečitatelné položky od základu daně (např. dary nebo úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření).


OZNÁMENÍ O VSTUPU K PAUŠÁLNÍ DANI 2021


Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně.

K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč.

Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.

Formulář oznámení je možný vyplnit ručně (tzv. formulář pro tisk) nebo online v interaktivní aplikaci Finanční správy.

Vyplněný formulář je následně potřeba nejpozději do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu.

Učinit tak lze přes datovou schránku, poštou, na podatelně finančního úřadu či do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti.

O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu. Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat.

„Pokud správce daně zjistí, že poplatník nesplňuje podmínky, například že je plátcem DPH, žadatele o tom vyrozumí. Splnění ne všech podmínek však můžeme v danou chvíli ověřit, třeba v lednu nemáme kompletní údaje o výši příjmů žadatele za předchozí rok. Posouzení splnění podmínek pro vstup je tedy především na uvážení každého živnostníka,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová a dodává:
„V případě, že své příjmy za daný rok žadatel špatně odhadne a přesáhne nastavený strop jednoho milionu, musí být připraven podat standardně daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy k povinným pojistným.“

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí "pro rok 2021": 5 469 Kč

V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč a 100 Kč na dani z příjmů.

Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 Kč. Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce.

Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021.

Paušální daň je možné si i předplatit, třeba i na celý rok dopředu.

Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce.

Zálohy paušální daně budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem „Paušální daň a paušální veřejná pojistná“. https://www.financnisprava.cz/.../bankovni_ucty_2020...

Formulář interaktivního oznámení o vstupu do paušálního režimu naleznete na https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt

Formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu pro tisk naleznete na https://www.financnisprava.cz/.../d-seznam-dani/5255_1.pdfAKTUALIZACE  INFORMACÍ
(6. ledna 2021)

Přihlášení k paušální dani jen do pondělí 11. ledna 2021, úřední hodiny se prodlouží!

Podat oznámení o vstupu do paušálního režimu pro rok 2021 je možné nejpozději do pondělí 11. ledna 2021 včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu.

Za tímto účelem budou upraveny úřední hodiny – v pátek 8. ledna budou finanční úřady otevřeny v čase 8:00-17:00,
v pondělí 11. ledna v čase 8:00-18:00.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do 1 milionu Kč.

„Všem živnostníkům nabídne paušální daň primárně méně administrativy, byrokracie a zbytečného papírování, některým také finanční úsporu. Po přihlášení budete komunikovat už pouze s finančním úřadem, a to jedinou pravidelnou platbou ve výši 5 469 Kč měsíčně. A máte vyřešenou daň z příjmů, důchodové i zdravotní pojištění. Nepodáváte už také žádná daňová přiznání ani přehledy pojistného,“ vypočítává výhody paušální daně ministryně financí Alena Schillerová. Využít paušální daň je možné již pro zdaňovací období roku 2021.

Maximalistický odhad Ministerstva financí byl přes 100 tisíc živnostníků, kteří splní podmínky paušální daně a bude pro ně atraktivní se k ní přihlásit.

12 nejčastějších otázek a odpovědí, které byste měli jako žadatelé o paušální daň vědět:

1) Jaké jsou vlastně kompletní podmínky pro vstup do paušálního režimu?

Paušální daň je určena pro OSVČ evidované u příslušné okresní správy a zdravotní pojišťovny, které nejsou v úpadku, nejsou zákonnými ani dobrovolnými plátci DPH (ani nejsou k této dani registrovány), nejsou společníky veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) ani komplementáři komanditní společnosti (k.s.). Současně vám nesmí plynout žádné příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkovou daní. Vaše příjmy z podnikání pak nesmí ročně přesáhnout částku 1 milion Kč.

2) Stále váhám, zda se mi paušální daň pro tento rok finančně vyplatí?

Paušální daň ročně znamená celkový odvod ve výši 65 628 Kč. Po vstupu do paušálního režimu již ale nemůžete uplatňovat žádné odčitatelné položky, slevy na dani, ani daňová zvýhodnění. Na druhou stranu s paušální daní ušetříte nemalé finanční prostředky i za účetní služby a mnoha živnostníkům přinese i větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu. Pokud se chcete přesvědčit, že se vám paušální daň skutečně vyplatí, zkuste daňovou kalkulačku Ministerstva financí.

3) Nevím si rady s vyplněním oznámení o vstupu. Jak zjistím své Evidenční číslo pojištěnce?

Poplatník, který má přidělené rodné číslo, Evidenční číslo pojištěnce (EČP) nevyplňuje. Tato položka je určena poplatníkům (cizincům), kteří rodné číslo nemají.

4) Doručil jsem oznámení o vstupu do paušálního režimu, dostanu potvrzení?

Finanční úřad oznámení o vstupu do paušálního režimu nepotvrzuje ani neschvaluje. Podáním oznámení tedy poplatník na svoji zodpovědnost potvrzuje splnění zákonných podmínek. Po podání oznámení o vstupu tedy můžete nastavit své pravidelné měsíční zálohy ve výši 5 469 Kč a přerušit placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Nic dalšího už řešit nemusíte, finanční úřad to s vaší zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení vyřídí za vás.

5) Dostanu od finančního úřadu instrukce, jak nastavit paušální zálohy?

Měsíční zálohy jsou ze zákona splatné vždy k 20. dni daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, kterou je možné zaplatit až do 22. února. Daň je možné platit pravidelně každý měsíc například nastavením trvalého příkazu, anebo si ji předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.

6) Na jaký účet se paušální zálohy budou hradit?

Paušální zálohy jsou placeny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB). Variabilní symbol odpovídá kmenové části DIČ, která je tvořena obecným identifikátorem. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

7) Nemůže se stát, že po mě budou zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení požadovat i nadále zálohy?

Systém vyrovnání mezi Finanční správou, ČSSZ a VZP (a prostřednictvím VZP i s ostatními zdravotními pojišťovnami) je zajištěn. Rozhodně tedy není na místě obava, že by po vás správa sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovna požadovala cokoliv dalšího. Pro přeposílání částek je od 1. ledna 2021 otevřen v ČNB pro každý finanční úřad převodový účet, ze kterého budou vždy jednou měsíčně po 20. dni daného měsíce zasílány souhrnné částky na centrální účet ČSSZ a zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění u VZP.

8) Co když si chci i v paušálním režimu platit dobrovolné nemocenské pojištění? Nebo si platit více na důchodové pojištění?

V paušální dani dobrovolné nemocenské pojištění obsaženo není. Platit si ho však nad rámec povinných paušálních záloh samozřejmě můžete stejně jako dosud. Stejně tak si můžete odvádět i vyšší důchodové pojištění, přestože je částka důchodového pojištění v paušální dani obsažena nejvíce a odpovídá minimálnímu příspěvku navýšenému o 15 %. Kompetentní institucí pro správu nemocenského i důchodového pojištění zůstává i nadále příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. V případě, že zahajujete samostatnou činnost po 1. lednu 2021, můžete k přihlášení se k nemocenskému pojištění využít také přímo oznámení o vstupu do paušálního režimu.

9) Co v praxi čeká živnostníka v paušálním režimu, který přesáhne roční limit příjmů ve výši 1 milion Kč?

Pokud živnostník během roku přesáhne stanovený limit příjmů z podnikání ve výši 1 milion Kč, musí tuto skutečnost do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu a být připraven podat standardní cestou daňové přiznání a přehledy pojistného. Za tímto účelem doporučujeme živnostníkům vést si i nadále alespoň základní evidenci příjmů.

10) Co když vstoupím do paušálního režimu, nebudu podávat daňové přiznání a budu chtít v budoucnu žádat o hypotéku?

Daňové přiznání není z hlediska regulace při poskytování půjčky vyžadováno a jeho předložení může být naopak i velmi zavádějící, protože nijak nevypovídá o vyměřené dani. Předpokládáme, že banky využijí u poplatníků v paušálním režimu daně jiný způsob, jak ověřit bonitu žadatele, a to např. výpis z obratů na bankovním účtu. Reálně to navíc bude téma až roku 2022, kdy poplatníci v paušálním režimu nepodají svá první daňová přiznání.

11) Co když se dostanu do dlouhodobé pracovní neschopnosti?

V takovém případě je z pohledu poplatníka v paušálním režimu rozumné přerušit svou živnost. Při ukončení či jen přerušení samostatně výdělečné činnosti přestanete být v paušálním režimu ke konci daného měsíce a v dalších měsících již paušální zálohy platit nemusí. Pokud poplatník v témže roce opět zahájí činnost a vstoupí do paušálního režimu, výsledná částka paušální daně za daný rok bude snížena úměrně tomuto přerušení.

12) Co když mám vedle příjmů z podnikání také příjmy z nájmu?

Příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (dle § 8 – 10) nevstupují do limitu ročních příjmů z podnikání ve výši 1 milion Kč pro účely vstupu do paušálního režimu. Nejsou-li ale tyto příjmy daněny srážkou, nesmí v daném roce přesáhnout limit 15 tisíc Kč. Překročení tohoto limitu v daném roce není důvodem pro ukončení paušálního režimu, ale budete muset tyto příjmy uvést v daňovém přiznání a vyčíslit daň a podat přehledy příjmů ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Zaplacené paušální zálohy přitom budou započítány na daň a veřejná pojistná.

zdroj: Ministerstvo financí, TZ, Finanční správavloženo: 21.10.2020,  poslední aktualizace stránky: 06.01.2021

Návrat na obsah